Rekonstrukce hřiště Na Dolách

5. 10. 2019

TJ Sokol Troubky v roce 2017 nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci hřiště TJ Sokol Troubky

Vzhledem k tomu, že v loňském roce 2017 neuspěla s žádostí o investiční dotaci od MŠMT, byl přednesen návrh na Radě obce Troubky a poté na Zastupitelstvu obce, týkající se převodu práv vyplývajícího z vydaného SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ č. 7/2018 na tuto rekonstrukci.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 3. 2018 navrženou smlouvu odsouhlasilo a stejně tak výroční Valná hromada TJ Sokol Troubky konaná 9. 3. 2018 toto odsouhlasila. Obec na svém zasedání přijala usnesení:

Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje  

  1. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Olomouckého kraje „Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018“, a to s projektem „Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách“.
  2. Spolufinancování výše uvedeného projektu v minimální výši 50 % způsobilých výdajů projektu.
  3. Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi Obcí Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky z.s., a to dle přílohy.
Chci sdílet...