Posted on

Rekonstrukce hřiště Na Dolách

Část půdorysu hřiště

TJ Sokol Troubky v roce 2017 nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci hřiště TJ Sokol Troubky

Vzhledem k tomu, že v loňském roce 2017 neuspěla s žádostí o investiční dotaci od MŠMT, byl přednesen návrh na Radě obce Troubky a poté na Zastupitelstvu obce, týkající se převodu práv vyplývajícího z vydaného SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ č. 7/2018 na tuto rekonstrukci.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 3. 2018 navrženou smlouvu odsouhlasilo a stejně tak výroční Valná hromada TJ Sokol Troubky konaná 9. 3. 2018 toto odsouhlasila. Obec na svém zasedání přijala usnesení:

Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje  

  1. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Olomouckého kraje „Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018“, a to s projektem „Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách“.
  2. Spolufinancování výše uvedeného projektu v minimální výši 50 % způsobilých výdajů projektu.
  3. Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi Obcí Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky z.s., a to dle přílohy.
Posted on

Nabídka pronájmu sportovišť

TJ Sokol Troubky má k dispozici sportoviště se zázemím: Sportovní halu a volejbalový areál na Záhumení.

Tato sportoviště je možné pronajmout nebo zapůjčit jak za potřebou sportovního, tak společenského vyžití.

Více informací na telefonu správce sportovní haly nebo na telefonu předsedy TJ Sokol Troubky, viz část Kontakty.

Ceník pronájmu naleznete v sekci Dokumenty.