Obec Troubky - znak

Obec Troubky přispěla dotací ve výši 650 000,-Kč na provoz a činnost na r. 2022,
dotací ve výši 20 000,- Kč na sportovní soustředění mládeže
a dotací 5 000,- Kč na sportovní akci Tróbecká Bludička r. 2022.

Národní sportovní agentura logo

Národní sportovní agentura přispěla dotací ve výši 257 670,- Kč na činnost mládeže r. 2022
a dotací ve výši 240 000,- Kč na provoz a údržbu pro rok 2022.

Logo Olomouckého kraje

Olomoucký kraj

Dotace na podporu v oblasti sportu, zaměřené cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů působících v regionu Olomouckého kraje, údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami ve výši 45 000,-Kč.

logo ČUS

Česká unie sportu přispěla na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení v TJ Sokol Troubky částkou ve výši 60 000,- Kč pro rok 2022.

Evropská unie

Projekt „Pořízení vybavení pro kulturní akce TJ Sokol Troubky z.s.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
19.2.1. Podpora provádění operací rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Haná, o.p.s.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 98.999,- Kč
Celková výše přiznaná dotace: 79.199,- Kč


Chci sdílet...