Obec Troubky - znak

Obec Troubky

Obec Troubky přispěla dotací ve výši 515 000,-Kč na provoz a činnost na r. 2020

logo MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

přispělo dotací z výzvy MŮJ KLUB 2020, č. j. MSMT – 29561/2019-2 částkou 132 000,-Kč na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže.

logo ČUS

Česká unie sportu

přispěla na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení v TJ Sokol Troubky částkou ve výši 94 000,-Kč

Logo Olomouckého kraje

Olomoucký kraj

Dotace na podporu v oblasti sportu, zaměřené cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů působících v regionu Olomouckého kraje, údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami ve výši 35 000,-Kč.

Národní sportovní agentura logo

Národní sportovní agentura

přispěla dotací COVID-SPORT 2020 ve výši 36 387,50 Kč.

Chci sdílet...