Obec Troubky - znak

Obec Troubky

Obec Troubky přispěla dotací ve výši 515 000,-Kč na provoz a činnost na r. 2020

Evropská unie

Projekt „Pořízení vybavení pro kulturní akce TJ Sokol Troubky z.s.“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
19.2.1. Podpora provádění operací rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Haná, o.p.s.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 98.999,- Kč
Celková výše přiznaná dotace: 79.199,- Kč


logo MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

přispělo dotací z výzvy MŮJ KLUB 2020, č. j. MSMT – 29561/2019-2 částkou 132 000,-Kč na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže.

logo ČUS

Česká unie sportu

přispěla na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení v TJ Sokol Troubky částkou ve výši 94 000,-Kč

Logo Olomouckého kraje

Olomoucký kraj

Dotace na podporu v oblasti sportu, zaměřené cíleně na činnost dětí a mládeže u sportovních oddílů nebo klubů působících v regionu Olomouckého kraje, údržbu sportovišť a tělovýchovných zařízení a jejich vybavení sportovními potřebami ve výši 35 000,-Kč.

Národní sportovní agentura logo

Národní sportovní agentura

přispěla dotací COVID-SPORT 2020 ve výši 36 387,50 Kč.

Chci sdílet...