ASPV

Činnost ASPV
Pohodová sobota

Asociace sportu pro všechny

Oddíl ASPV je všeobecně sportovně zaměřený oddíl pro děti i dospělé.

Předsedkyní oddílu je Ing. Alena Mišáková.

V lednu 1992 statuární zástupci Českého svazu základní a rekreační tělesné výchovy (ČS
ZRTV) podepsali dohodu s Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV) o osamostatnění a
vytvoření vlastního občanského sdružení – Asociace Sportu pro všechny (ASPV).
Po rozdělení Československa došlo ke změně názvu na Česká asociace Sport pro všechny ( ČASPV ).

Veškerou sportovní, vzdělávací a ediční činnost asociace v celorepublikovém i
mezinárodním měřítku zajišťuje Metodická rada ČASPV. Ta se skládá z jedenácti odborných komisí:

 • zdravotní tělesné výchovy
 • psychomotoriky
 • všeobecné gymnastiky
 • hudebně pohybových forem
 • rekreačních sportů
 • cvičení a pobytu v přírodě
 • komise předškolních dětí a rodičů a dětí
 • žactva a mládeže
 • dospělých
 • seniorů
 • školení

Všechny komise pořádají školení, semináře a další vzdělávací akce pro své cvičitele, organizují soutěže.
Vzniklo motto našeho snažení: „ POHYB JE ŽIVOT“.

Naše ASPV se zaměřuje hlavně na sportovní činnost dětí a mládeže.

Cvičení předškolních dětí. Jeho základem je všestranná pohybová aktivita přiměřená
dětskému věku. Hry, soutěže, průpravná cvičení.

Cvičení rodičů s dětmi. V minulých letech velmi oblíbené, nyní se necvičí pro nedostatek cvičitelů.

Cvičení mladšího a staršího žactva. Pro žactvo jsou pořádány regionální, krajské a
republikové soutěže  v různých sportech – atletika, gymnastika, pohybové skladby, soutěž v přírodě Medvědí stezkou, vybíjená, přehazovaná, florbal.

Od roku 2015 se schází neregistrovaní hráči, dospělí i mládež, na volejbale. Účastní se turnajů v nejbližším okolí, sami uspořádali již třetí ročník „Turnaje Letního slunovratu“ ve volejbalu smíšených družstev.

Tradiční cvičení žen využívá různých forem cvičení s hudbou, aerobik s tanečním
cvičením, posilování na bosu nebo cvičení s overbally, gymbally, činkami či thera bandy.

Zdravotní cvičení používá overbaly, čočky a jiné balanční podložky.

V uplynulých letech prošlo naší činností mnoho cvičenců a také dobrovolných cvičitelů (dnes instruktorů), kteří postupně přicházeli a odcházeli. Naši předchůdci nám ukázali cestu, my budeme pokračovat, ale především by nás mělo touto cestou kráčet mnohem více.

Soutěž v přírodě Medvědí stezkou je orientační běh, který zároveň testuje základní
tábornické dovednosti, znalosti přírody, zdravovědy a vlastivědy, součinnost. Soutěží se ve dvoučlenných hlídkách v pěti věkových kategoriích. Regionální kolo probíhá vždy
v některém odboru přerovského regionu, nejčastěji v Ústí, Skaličce, Stříteži nad Ludinou.
Nejlepší závodníci postupují do krajského kola a republikového finále.

Atletický čtyřboj tj. sprint, hod, skok daleký a běh vytrvalostní bývá pro zpestření doplněn o šestiskok. Každý rok se zúčastňuje naše žactvo regionální soutěže v Přerově, ti nejlepší z jednotlivých věkových kategorií postupují do krajského kola v Olomouci a pak do republikového finále.

V uplynulých letech se děvčata účastnila soutěží ve sportovní gymnastice. Čtyřboj
zahrnuje cvičení na kladině, prostných , hrazdě a přeskoku.. Přestože je gymnastika vhodnou průpravou pro různé sportovní činnosti, zájem o ni upadá.

Přehlídka pohybových skladeb. Hodnocení jednotlivých skladeb je velmi subjektivní
záležitostí, a také nelze srovnávat skladby aerobiku, sportovní a moderní gymnastiky,
skladby různých tanečních směrů, mažoretek. Proto se nejedná o soutěž, ale porota pouze doporučí postup do dalšího kola a uděluje zvláštní ceny za „originalitu“, „nejlepší kostým“ nebo „ nejlepší provedení“. Letos se konal již 26.ročník regionální přehlídky v Tovačově.

Ze široké nabídky rekreačních sportů se naši žáci účastní soutěže v přehazované a vybíjené. Je to pouze regionální soutěž, není postupová.

Od roku 2013 pořádáme Pohodovou sobotu. Program zahrnuje 4 hodiny různých druhů cvičení – aerobik, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním. Program bývá doplněn o zdravou výživu a krátké přednášky se zdravotní tématikou. Hlavním cílem je dosažení celkové tělesné a duševní pohody, zdravého životního stylu.

Ve spolupráci s ostatními oddíly TJ Sokol Troubky jsme roku 2018 uspořádali 1. ročník
Tróbecké bludičky. Běžecký a chodecký závod jednotlivců i týmů přilákal ve večerních
hodinách přes 100 závodníků. V dalším roce se závodníků zúčastnilo již 150.


Pohodová sobota 2020

1. 2. 2020 – přijďte si s námi zacvičit, srdečně Vás zveme!


Uzavření sportovní haly

Vážení příznivci, vážené příznivkyně, TJ Sokol Troubky je nucen vzhledem k vyhlášenému zákazu vstupu na krytá sportoviště uzavřít sportovní halu, a to až do odvolání…
Číst dále…

Valná hromada

6. 3. 2020, 18:00 Výkonný výbor TJ Sokol Troubky Vás zve na 29. řádnou valnou hromadu. Termín V pátek 6. března 2020 v 18:00 hod.…
Číst dále…

Pohodová sobota 2020

V únoru se konal již sedmý ročník troubecké Pohodové soboty. Rádi jsme viděli známé tváře, které se pravidelně každý rok vrací, ale obzvlášť nás těší…
Číst dále…

Pohodová sobota 2019

Letos poprvé jsme se rozhodli přesunout Pohodovou sobotu z listopadu na zimní období. Organizátoři i hosté akce už tak měli za sebou (před)vánoční shon a…
Číst dále…

Pohodová sobota 2017

Tak máme za sebou už pátou Pohodovou sobotu, která se konala 4. 11. 2017. Tentokrát byla pod patronátem cvičitelek Lenek – Lenka Němčáková z Hranic začala…
Číst dále…

Pohodová sobota 26. 10. 2013

V sobotu 26. října jsme ve sportovní hale uspořádali Pohodovou sobotu určenou nejen pro ženy, i když s výjimkou jednoho muže byly účastnice samé ženy. Cílem celé…
Číst dále…
Chci sdílet...