ASPV

Činnost ASPV
Pohodová sobota

Asociace sportu pro všechny

Oddíl ASPV je všeobecně sportovně zaměřený oddíl pro děti i dospělé.

Pokud máte zájem o členství, tak si prosím stáhněte přihlášku a formulář GDPR.

Oba dokumenty nám pak vyplněné odevzdejte.

Předsedkyní oddílu je Ing. Alena Mišáková.

V lednu 1992 statuární zástupci Českého svazu základní a rekreační tělesné výchovy (ČS
ZRTV) podepsali dohodu s Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV) o osamostatnění a
vytvoření vlastního občanského sdružení – Asociace Sportu pro všechny (ASPV).
Po rozdělení Československa došlo ke změně názvu na Česká asociace Sport pro všechny ( ČASPV ).

Veškerou sportovní, vzdělávací a ediční činnost asociace v celorepublikovém i
mezinárodním měřítku zajišťuje Metodická rada ČASPV. Ta se skládá z jedenácti odborných komisí:

 • zdravotní tělesné výchovy
 • psychomotoriky
 • všeobecné gymnastiky
 • hudebně pohybových forem
 • rekreačních sportů
 • cvičení a pobytu v přírodě
 • komise předškolních dětí a rodičů a dětí
 • žactva a mládeže
 • dospělých
 • seniorů
 • školení

Všechny komise pořádají školení, semináře a další vzdělávací akce pro své cvičitele, organizují soutěže.
Vzniklo motto našeho snažení: „ POHYB JE ŽIVOT“.

Naše ASPV se zaměřuje hlavně na sportovní činnost dětí a mládeže.

Cvičení předškolních dětí. Jeho základem je všestranná pohybová aktivita přiměřená
dětskému věku. Hry, soutěže, průpravná cvičení.

Cvičení rodičů s dětmi. V minulých letech velmi oblíbené, nyní se necvičí pro nedostatek cvičitelů.

Cvičení mladšího a staršího žactva. Pro žactvo jsou pořádány regionální, krajské a
republikové soutěže  v různých sportech – atletika, gymnastika, pohybové skladby, soutěž v přírodě Medvědí stezkou, vybíjená, přehazovaná, florbal.

Od roku 2015 se schází neregistrovaní hráči, dospělí i mládež, na volejbale. Účastní se turnajů v nejbližším okolí, sami uspořádali již třetí ročník „Turnaje Letního slunovratu“ ve volejbalu smíšených družstev.

Tradiční cvičení žen využívá různých forem cvičení s hudbou, aerobik s tanečním
cvičením, posilování na bosu nebo cvičení s overbally, gymbally, činkami či thera bandy.

Zdravotní cvičení používá overbaly, čočky a jiné balanční podložky.

V uplynulých letech prošlo naší činností mnoho cvičenců a také dobrovolných cvičitelů (dnes instruktorů), kteří postupně přicházeli a odcházeli. Naši předchůdci nám ukázali cestu, my budeme pokračovat, ale především by nás mělo touto cestou kráčet mnohem více.

Soutěž v přírodě Medvědí stezkou je orientační běh, který zároveň testuje základní
tábornické dovednosti, znalosti přírody, zdravovědy a vlastivědy, součinnost. Soutěží se ve dvoučlenných hlídkách v pěti věkových kategoriích. Regionální kolo probíhá vždy
v některém odboru přerovského regionu, nejčastěji v Ústí, Skaličce, Stříteži nad Ludinou.
Nejlepší závodníci postupují do krajského kola a republikového finále.

Atletický čtyřboj tj. sprint, hod, skok daleký a běh vytrvalostní bývá pro zpestření doplněn o šestiskok. Každý rok se zúčastňuje naše žactvo regionální soutěže v Přerově, ti nejlepší z jednotlivých věkových kategorií postupují do krajského kola v Olomouci a pak do republikového finále.

V uplynulých letech se děvčata účastnila soutěží ve sportovní gymnastice. Čtyřboj
zahrnuje cvičení na kladině, prostných , hrazdě a přeskoku.. Přestože je gymnastika vhodnou průpravou pro různé sportovní činnosti, zájem o ni upadá.

Přehlídka pohybových skladeb. Hodnocení jednotlivých skladeb je velmi subjektivní
záležitostí, a také nelze srovnávat skladby aerobiku, sportovní a moderní gymnastiky,
skladby různých tanečních směrů, mažoretek. Proto se nejedná o soutěž, ale porota pouze doporučí postup do dalšího kola a uděluje zvláštní ceny za „originalitu“, „nejlepší kostým“ nebo „ nejlepší provedení“. Letos se konal již 26.ročník regionální přehlídky v Tovačově.

Ze široké nabídky rekreačních sportů se naši žáci účastní soutěže v přehazované a vybíjené. Je to pouze regionální soutěž, není postupová.

Od roku 2013 pořádáme Pohodovou sobotu. Program zahrnuje 4 hodiny různých druhů cvičení – aerobik, zdravotní cvičení, cvičení s náčiním. Program bývá doplněn o zdravou výživu a krátké přednášky se zdravotní tématikou. Hlavním cílem je dosažení celkové tělesné a duševní pohody, zdravého životního stylu.

Ve spolupráci s ostatními oddíly TJ Sokol Troubky jsme roku 2018 uspořádali 1. ročník
Tróbecké bludičky. Běžecký a chodecký závod jednotlivců i týmů přilákal ve večerních
hodinách přes 100 závodníků. V dalším roce se závodníků zúčastnilo již 150.


Pohodová sobota 2020

1. 2. 2020 – přijďte si s námi zacvičit, srdečně Vás zveme!


Valná hromada

6. 3. 2020, 18:00 Výkonný výbor TJ Sokol Troubky Vás zve na 29. řádnou valnou…

Číst dále…
Chci sdílet...