Příměstský tábor TJ

23. 12. 2020

Letos se TJ Sokolu Troubky povedlo za finanční podpory MAS Střední Haná poprvé zrealizovat dva turnusy letních příměstských táborů laděných ve sportovním duchu.

První turnus proběhl v termínu od 7. 7. do 10. 7. 2020 a zúčastnilo se ho 13 dětí. Na druhý turnus, který se konal od 17. do 21. 8. 2020, se přihlásilo 15 dětí.  

Hlavními vedoucími byli Martin Frgal, Veronika Dolanská a tenisový trenér Pavel Kalčík, kteří se za pomoci asistentek Jany Knapové, Lenky Voždové a Barbory Vinklerové snažili děti naučit základní techniky a pravidla jednotlivých sportů a atletiky.

Dopoledne byla zaměřená na sportovní tréninky a odpolední čas děti hrály různé společenské hry, soutěžily nebo kreslily.  Na památku na společně strávený čas si vyrobily táborová trika a táborového maskota.

Společné foto na trávě

Nejoblíbenější částí celého tábora byl tenis. Pod vedením Pavla děti denně trénovaly a bylo úžasné sledovat, jak se dokáží za těch pár dní vypracovat. Mnozí se stali slušnými hráči. Někteří nabyli takového tenisového sebevědomí, že se odvážili vyzvat trenéra na souboj… Zejména ti nejmenší.

Vzhledem k příznivosti počasí jsme využívali prostředí multifunkčního hřiště. Hřiště pro malou kopanou a zejména areál tenisových kurtů. Hlavní základnou nám byla sportovní hala, kde jsme trávili obědový čas a polední relax.

Tímto zde i děkujeme za spolupráci školní jídelně, která nám po celý čas zajišťovala obědy i svačinky a obci Troubky za zajištění dovozu jídla.

Na závěr si troufám říct, že jsme si to všichni moc užili, jak děti, tak my dospělí. A doufám, že mohu říct, že jsme zahájili úspěšnou dráhu a tradici příměstských táborů v naší obci. Již teď se všichni těšíme na následující léto plné společných zážitků.

Foto asistentů na trávě

Spolupracovali: Barbora Vinklerová, Veronika Dolanská, Martin Frgal

Martin Frgal, Mgr.
Martin Frgal, Mgr.

Předseda oddílu volejbalu a předseda Výkonného výboru TJ Sokol Troubky

Chci sdílet...