Kotelna vedle sportovní haly by mohla projít opravou

1. 12. 2020

Nepoužívaná kotelna vedle sportovní haly by již zasloužila stavební zásah tak, aby se vylepšil jak její estetický stav, tak její možnosti užití. Nechali jsme zpracovat architektonickou studii na její revitalizaci. Do architektonické studie můžete nahlédnout níže v článku, kde naleznete další podrobnosti.

Výkonný výbor TJ Sokol Troubky se v první fázi rozhodl investovat finanční prostředky do zpracování pasportu stavby, aby zjistil možnosti její přestavby, a architektonické studie.

Po odsouhlasení použití finančních prostředků z TJ necháme zhotovit dokumentaci pro stavební povolení. Následovat pak bude výběrové řízení a ve finále realizace akce. Na tyto fáze v současnosti sháníme finanční prostředky z vlastních případně dotačních zdrojů.

Architektonickou studii, která zpracovává úpravu chátrající kotelny na krátkodobé ubytovací zařízení pro sportovce, si můžete prohlédnout níže.

Pohled na bývalou kotelnu nyní

Nepoužívaná kotelna
Současný pohled na kotelnu vedle sportovní haly

Chci sdílet...