Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce hřiště Na Dolách

TJ Sokol Troubky v roce 2017 nechala zpracovat projektovou dokumentaci na Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky

vzhedem k tomu, že v loňském roce 2017 neuspěla s žádostí o investiční dotaci od MŠMT byl přednesen návrh na Radě obce Troubky a poté na Zastupitelstvu obce týkající se převodu práv vyplívajícího z vydaného SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ č. 7/2018 na tuto rekonstrukci a zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 3. 2018 navrženou smlouvu odsouhlasilo a stejně tak výroční Valná hromada TJ Sokol Troubky konaná 9. 3. 2018 toto odsouhlasila. Obec na svém zasedání přijala usnesení:

Zastupitelstvo obce Troubky schvaluje  

1. podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Olomouckého kraje "Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018", a to s projektem "Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách".

2. spolufinancování výše uvedeného projektu v minimální výši 50 % způsobilých výdajů projektu.

3. uzavření smlouvy o převodu práv a povinností mezi Obcí Troubky a Tělovýchovnou jednotou Sokol Troubky z.s., a to dle přílohy.